Ми використовуємо файли cookie для покращення вашого досвіду на нашому веб-сайті.

Умови використання

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Угода (далі - Угода) є публічною офертою умов використання сайту alexander-drobakhin.com (далі - Сайт), в особі Правовласника Веб-сайту (далі - Адміністрація Сайту) та третіх осіб - фізичних та/або юридичних осіб (далі - Користувач).
1.2. Користувач зобов'язується повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації на Сайті.
1.3. Реєстрація на веб-сайті означає повне та беззастережне прийняття Користувачем умов цієї Угоди.
1.4. У разі незгоди Користувача з умовами Угоди використання Сайту Користувач повинен негайно припинитися.

 

2. Інтелектуальні права

2.1. Усі результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації, розміщені на веб-сайті, у тому числі, але не обмежуючись, елементами дизайну, графічними зображеннями (у тому числі ілюстрації), фотографічними творами, текстом, аудіовізуальними творами та іншими творами, а також товарними знаками та промисловими зразками, охороняються відповідно до чинного законодавства України.
Вищезазначені об'єкти інтелектуальної власності окремо і всі разом являють собою Контент, що охороняється (далі - Контент).
2.2. Сайт та все, що на ньому розміщено, а також весь Контент веб-сайту є власністю Адміністрації Сайту.
2.3. Використання Веб-сайту, в тому числі його Контенту, допускається лише з метою ознайомлення та для можливості отримання послуг, які надає Адміністрація Сайту.
Використання Веб-сайту, у тому числі його Контенту, з комерційною метою не допускається.
2.4. Цитування текстових матеріалів, опублікованих на веб-сайті, дозволяється з обов'язковою вказівкою активного гіперпосилання на веб-сайт або на розділ Веб-сайту з цитованим Контентом.
2.5. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати, не копіювати будь-які частини Сайту, крім випадків, коли такий дозвіл Користувачеві надано Адміністрацією Сайту.

 

3. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

3.1. Сайт дозволяє користувачеві переглядати та завантажувати інформацію з веб-сайту виключно для особистого некомерційного використання. Заборонено видозмінювати матеріали Сайту, розповсюджувати Контент для громадських та/або комерційних цілей.
3.2. При реєстрації на веб-сайті або оформленні замовлення без реєстрації на веб-сайті Користувач дає згоду на надання достовірної та точної інформації про себе та свої контактні дані.
У процесі реєстрації на веб-сайті Користувач отримує логін та пароль, за безпеку яких Користувач несе персональну відповідальність.
3.3. Користувач може самостійно оформити замовлення шляхом натискання кнопки «Сформувати замовлення» або за телефоном, вказаним на веб-сайті.
Після оформлення замовлення Користувачеві буде направлено повідомлення про підтвердження Замовлення на зазначені при оформленні Замовлення контакти та наявність Товару та/або про передбачувану дату надходження товару у разі його відсутності. При оформленні замовлення телефоном повідомлення користувача здійснюється на номер мобільного телефону, з якого здійснювалося оформлення відповідного Замовлення.
3.4. На веб-сайті заборонені прямі або непрямі образи третіх осіб, заклики до насильницької зміни конституційного ладу або захоплення державної влади, заклики до зміни адміністративних кордонів або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, будь-яка образлива поведінка та висловлювання, у яких простежується умисне провокування різкої та/або негативної реакції інших користувачів, а також будь-які дії та повідомлення, заборонені чинним в Україні законодавством.

 

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, ОСОБИСТІ ДАНІ ТА БЕЗПЕКА

4.1. Информация, предоставляемая Пользователем Администрации Сайта, является конфиденциальной информацией.
4.2. Соглашаясь с этим Соглашением, Пользователь предоставляет свое полное и безоговорочное согласие на сбор, обработку и использование своих персональных данных на условиях и в порядке, предусмотренном Законом Украины «О защите персональных данных».
4.3. Пользователь дает согласие Администрации Сайта на сбор, использование, обработку, хранение информации, содержащей персональные данные пользователя, только с целью предоставления Администрацией Сайта соответствующих услуг с помощью Веб-сайта.
4.4. Администрация Сайта обязуется осуществлять сбор только той информации, содержащей персональные данные пользователя, и которую Пользователь предоставляет добровольно при регистрации на веб-сайте или оформлении Заказа без регистрации на веб-сайте, то есть, только в тех случаях, когда информация является необходимой для предоставления и / или улучшения услуг, предоставляемых Администрацией сайта Пользователю.
4.5. Администрация Сайта принимает необходимые меры для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным пользователя Сайта.

4.6. Администрация Сайта не несет ответственности за действия третьих лиц (в том числе Интернет-провайдеров, которые обеспечивают техническую доступность Веб-сайта в месте нахождения пользователя) по отношению к защите каналов связи, по которым передается информация с Веб-сайта или на сайт.
4.7. Администрация Сайта обязуется не передавать персональные данные третьим лицам, за исключением случаев, когда передача персональных данных будет необходимым в соответствии с требованиями действующего в Украине законодательства.
Пользователь имеет право на основании запроса, направленного на электронную почту Администрации Сайта, ознакомиться с информацией о его персональные данные, которые обрабатываются и хранятся Администрацией, требовать уточнения персональных данных или их удаления из Информационной системы персональных данных Администрации Сайта.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Користувач має права та обов'язки, визначені цією Угодою та чинним в Україні законодавством.
5.2. Користувач зобов'язаний користуватися Веб-сайтом, послугами, що надаються Адміністрацією Сайту, матеріалами та інформацією, що є Контентом Сайту, за умови дотримання положень цієї Угоди.
5.3. Користувач зобов'язаний за жодних обставин не робити таких дій:
5.3.1. копіювання, розповсюдження, завантаження, передача, продаж або будь-яке інше не погоджено з Адміністрацією Сайту використання об'єктів інтелектуальної власності Адміністрації;
5.3.2. наповнення веб-сайту будь-якої свідомо неправдивої інформації та/або матеріалами такого характеру;
5.3.3. видача себе за іншу особу або представника організації, підприємства, установи без будь-яких прав і підстав, у тому числі, за Адміністрацію Сайту, а також введення в оману інших Користувачів Сайту;
5.3.4. будь-які інші протиправні дії, що суперечать чинному в Україні законодавству та цій Угоді.
5.4. Адміністрація Сайту зобов'язана докласти всіх розумних зусиль для підтримки Сайту в робочому стані, однак не гарантує постійної та безперебійної роботи Сайту та не несе відповідальності за забезпечення його безперебійного функціонування.
5.5. Адміністрація Сайту має право на власний розсуд видалити з Сайту будь-яке повідомлення користувача, якщо воно порушує вимоги чинного законодавства України або умови цієї Угоди.

 

6. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

6.1. Сайт, весь Контент, інформація, надана Користувачам доступні на веб-сайті матеріали можуть змінюватися Адміністрацією Сайту і у зв'язку з цим надаються на умовах «ЯК Є» без будь-якої гарантії, явної, тієї, що має на увазі або передбаченої Законом, на послуги, що надаються Адміністрацією сайту, у тому числі, але не обмежуючись гарантією достовірності, корисності товарної придатності, відповідності відповідним цілям, дотриманням або гарантіями, що виникають у процесі надання послуг, у процесі переговорів при використанні послуг або в момент укладання угоди.
6.2. Виключення гарантій, зазначених вище, здійснюється лише в рамках, визначених чинним в Україні законодавством.

 

7. Обмеження відповідальності

7.1. Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки та неточності, які можуть бути виявлені користувачем у матеріалах, розміщених на веб-сайті.
Адміністрація Сайту докладає всіх необхідних зусиль для того, щоб забезпечити точність та достовірність наданої на веб-сайті інформації.
7.2. Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед будь-яким користувачем за використання або неправильне використання ним продукції та / або послуг.
Таке обмеження відповідальності застосовується, щоб уникнути компенсації за пряму, непряму, випадкову або іншу шкоду, що виникла внаслідок отримання Користувачем послуг, у тому числі продукції, переданої Адміністрацією відповідно до Договору між Адміністрацією Сайту та Користувачем, який укладається у будь-якому у будь-якому випадку оформлення. Замовлення за допомогою Веб-сайту.
7.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за неповну, неточну, некоректну вказівку своїх персональних даних Користувачем при реєстрації (створенні облікового запису) або при формуванні Замовлення без здійснення реєстрації.
7.4. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача стосовно третіх осіб або за можливі протиправні дії третіх осіб стосовно користувача.
7.5. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збитки, збитки або витрати, які виникли у Користувача через неможливість використання Сайту.

 

8. ПОРЯДОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

8.1. Ця Угода набуває чинності для кожного користувача Сайту при наданні ним своєї Угоди з умовами цієї Угоди та діє між Користувачем та Адміністрацією Сайту протягом усього періоду використання Користувачем Сайту.

 

9. ЗМІНИ

9.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Угоди. Зміни будуть опубліковані на веб-сайті alexander-drobakhin.com.

9.2. Зміни будуть поширюватися в тому числі на осіб, які вже є користувачами Веб-сайту на момент набуття чинності такими Змінами. Зміни починають діяти після закінчення 30-денного терміну від дня їх опублікування на веб-сайті.